Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování dat zákazníků

Provozovatel internetového obchodu i Levný se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.  Vaše osobní údaje budou výhradně využity za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací,vyhotovení nákupního dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

Kupující podáním objednávky dává prodávajícímu souhlas ke ke shromažďování, zpracování a archivaci poskytnutých osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky anebo byla uvedena během registrace, jsou považována za důvěrná. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodávajícího. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě ukončení registrace či na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Prodávající se zavazuje neposkytnout tato data třetím stranám, kromě těch, které přímo souvisejí s vyřízením objednávky (přepravci, banka apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Pokud se zákazník zaregistruje (přihlásí) k odběru novinek, prodávající rozesílá do registrované emailové schránky obchodní sdělení s novinkami maximálně dvakrát do měsíce. Zákazník může kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Prodávající si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před samotnou realizací dodání objednaného zboží.

Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
i Levný © 2018