Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování dat zákazníků

Kupující podáním objednávky dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci poskytnutých osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky anebo byla uvedena během registrace, jsou považována za důvěrná. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodávajícího (vyřízení objednávky či případné reklamace). Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě ukončení registrace či na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna, pokud tomu nebrání jiná zákonná povinnost (vedení účetnictví apod.). Prodávající se zavazuje neposkytnout tato data třetím stranám, kromě těch, které přímo souvisejí s vyřízením objednávky (přepravci, banka apod.), a to pouze v nutném rozsahu pro vyřízení objednávky.

Prodávající požaduje při objednávce pouze takové osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytně nutné pro vyřízení objednávky, tj. jméno a příjmení, adresu bydliště nebo dodací adresu, telefon, e-mail.

Prodávající nerozesílá do registrované emailové schránky obchodní sdělení s novinkami ani pokud se zákazník zaregistruje (přihlásí) k odběru novinek. Zákazník může kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Prodávající si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před samotnou realizací dodání objednaného zboží (např. ověřit úplnost nebo správnost doručovací adresy včetně PSČ).

Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
i Levný © 2024